PİL VE BATARYA AKÜ TEKNOLOJİLERİ

Bunlar elektrokimyasal elektriksel akım kaynağıdır. Primen bataryalar şarj edilemezler. Sekunder bataryalar yani akümülatorlar ise şarj edilebilirler. Alet bataryaları, ilk startı veren bataryalar (otomobil), Lif, yükleme araçlarında görüldüğü gibi traksiyon bataryaları (kurşun akümülatorları). Yedek elektrik tesisinde sabit bataryalar (kurşun/kadmiyum veya nikel/kadmiyum akümülatorları).

Bataryaların ve akümülatorların bileşiminde çinko, mangandioksit, civa, gümüş, çinkoklorür, amonyumklorür, potasyum hidroksit, kömür, kağıt/plastik, demir, kadmiyum, sülfirik asit gibi maddeler vardır. NİCd akümülatorlarında ise nikel, kadmiyum, kurşun, sülfürik asit, demir, grafit ve plastik gisi maddeler bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi akü, batarya ve piller çevre için çok tehlikeli olabilecek çok çeşitli maddeler içermektedir. Bunun büyük çoğunluğu da çevresel ortamlara zarar veren ağır metallerden oluşmaktadır. Bu nedenle de bu anılan artıklar gelişmiş ülkelerde büyük bir özenle ve ayrı toplanmaktadır. Özel artık giderme veya işlem merkezlerinde fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tuttuktan sonra, sağlıklı çevresel koşullar da (su, toprak, hava ve canlı ortamını olumsuz etkilemeyecek şekilde) geri kazanılabilen tekrar ekonomik döngüye sokulmakta kalan hiç bir işe yaramayan kısmı ise, sağlıklı, fenni özel artık depolama yerlerinde depolanmaktadır.

Çinko anodu olan tüm pillerde koruyucu madde olarak civa bulunmaktadır. Sadece lityumlu pillerde civa bulunmaz. Federal Almanya da pil sanayinde yılda 128 ton civa kullanılmaktadır.